Aktualności

Pomiary rtęci ułatwiające jej usuwanie

13 lutego 2019 godz. 14:03

Pomiary rtęci ułatwiające jej usuwanie

Co?  Prezentacja: „Pomiary rtęci ułatwiające jej usuwanie”

Gdzie?  Na konferencji w XIV Katowicach - Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł.

Jak?  Jak zawsze - precyzyjnie i konkretnie

Dlaczego?  Bo jest to obecnie bardzo gorący temat w związku z wejściem w życie BREF/BAT dla LCP i potrzebą dostosowania się do ELV

Kiedy? 19-20 lutego 2019

Kto? dr Zenon Karpiński

******

A jak AELs,   B jak BAT, czyli o co chodzi tu….

AELs - Associated Emission Levels – Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami, graniczne wielkości emisyjne

BAT - Best Available Techniques - Najlepsze dostępne techniki

BAT-AELs  - BAT Associated Emission Levels – Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami, graniczne wielkości emisyjne

BREF - Best Available Techniques Reference document (BREFs) - Dokumenty referencyjne BREF dotyczące Najlepszych Dostępnych Technik (BAT)

ELV – Emission Limit Value – Poziomy emisji

IED - Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych 2010/75/UE

LCP - Large Combustion Plant – Duża jednostka energetycznego spalania (całkowita moc dostarczona w paliwie ponad 50 MW)

Chcesz wiedzieć więcej?

Weź udział w Workshopie intelektualnym „Emisja rtęci”, który odbędzie się podczas konferencji.