Produkty

Analizator prężności par

Analizator prężności par Icon mierzy ciśnienie wywierane przez parę w stanie równowagi nad cieczą w określonej temperaturze i stosunku pary do cieczy. Prężność par jest miarą lotności i znajduje zastosowanie w produkcji benzyny, kondensatu LNG, ropy naftowej i skroplonego gazu ropopochodnego, zwłaszcza do kontroli mieszania, a także w terminalach i zastosowaniach magazynowych.

iconvapourpressureAnalizator prężności par wykorzystuje zasadę rozprężania tłoka do pomiaru prężności par zgodnie z najnowszymi metodami testowania tej wartości. Normalna praca odbywa się w temperaturze 37,8°C (100°F) i stosunku pary do cieczy 4:1, jednak temperaturę pomiaru i stosunki pary do cieczy można również zmieniać do 60°C i 4:1, co pozwala na pomiary pojedynczej i wielokrotnej ekspansji. Objętości cieczy i oparów są mierzone laserowo z niezrównaną dokładnością.

Zasada działania

Próbka przepływa do tłokowej celi pomiarowej przez zawory elektromagnetyczne o małej objętości martwej i jest albo przepuszczana dalej, albo zatrzymywana do pomiaru. Termometr rezystancyjny w celi pomiarowej umożliwia dokładną kontrolę jej temperatury tak, aby utrzymywała się w wymaganej wartości pomiarowej. Niewielka, określona objętość próbki jest utrzymywana na miejscu przez tłok, który następnie jest podnoszony w celu uzyskania pożądanego stosunku pary do cieczy. Po ustaleniu równowagi ciśnienie bezwzględne wewnątrz celi jest zamieniane w rzeczywistą prężność par, zgodnie z wymaganiami stosowanej metody badawczej.

Dlaczego jest to najlepszy wybór?

Bezpośrednio wykonuje każdą nowoczesną metodę badania prężności par ASTM: korzystając z nowszych metod i technologii opracowanych dla określonych typów produktów i zastosowań. Wyniki można również skorelować z prężnością par Reida i innymi starszymi metodami przy użyciu opublikowanych i zaakceptowanych współczynników korelacji.

Możliwość dostosowania metody badawczej: zmienne współczynniki rozszerzalności umożliwiają badanie prężności pary zgodnie z dowolną standardową metodą badania pojedynczej i wielokrotnej ekspansji.

Precyzyjnie laserowo określany stosunek cieczy do pary: zapewnia doskonałą powtarzalność i precyzyjną ekspansję tłoka, na którą nie mają wpływu pomiary, próbki ani wiek sprzętu.

Precyzyjna kontrola temperatury: za pomocą chłodnicy Peltiera i grzałki kasetowej temperatura celi pomiarowej jest dokładnie kontrolowana i mierzona w celu uzyskania lepszej powtarzalności.

Zmniejszone obciążenie laboratoryjne: stosowanie tych samych metod, co w laboratorium, pozwala na lepsze zarządzanie obciążeniem i ściślejszą kontrolę procesu, co skutkuje mniejszymi stratami.

Do pobrania

Napisz do nas

Wypełniając powyższy formularz wyrażam zgodę zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (określane jako RODO) na przetwarzanie podanych danych osobowych przez BP Techem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy oraz przyjmuję do wiadomości, że BP Techem Sp. z o.o. jest Administratorem podanych danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu kontakt. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (określane jako RODO), w celu informowania mnie o nowych produktach i promocjach. Podanie danych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administratorem danych osobowych jest BP Techem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa