Produkty

Środowiskowy spektrometr masowy Sentiel PRO


rodowiskowy-spektometr-masowyTen środowiskowy spektrometr masowy nowej generacji został zaprojektowany, aby pomóc wykrywać i monitorować  emisje toksycznych oparów organicznych, chroniąc pracowników i otaczające środowisko przed skażeniem.

Środowiskowy spektrometr masowy Sentiel PRO umożliwia monitorowanie, w ciągu 15 minut, blisko 100 punktów pomiarowych i pomiary stężeń określonych związków w zakresie 0,01 – 1 ppm. Szybkość pomiarów zapewnia monitorowanie chwilowych zagrożeń w krytycznych obszarach i określenie dokładnych średnich ważonych dla wymaganych okresów takich jak 8 godz. Duża liczba punktów poboru próbek pozwala na ich lokalizację w pobliżu potencjalnych punków wycieków (zawory, połączenia itp.) tak, że nieszczelności te mogą zostać wykryte i usunięte zanim stężenia osiągną niebezpieczne poziomy. Choć głównymi celami tego rodzaju monitorowania są ochrona środowiska i pracowników, często ważną dodatkową korzyścią jest zmniejszenie strat, wyższa wydajność produkcji.


Cechy charakterystyczne spektrometru Senteiel PRO:
• Wejście RMS do szybkiego pobierania próbek (Do 127 punktów próbkowania)
• Wlot membrany zapewniający wysoką czułość (Granice wykrywalności są znacznie niższe niż ustawowe limity skażenia)
• Zapewnia równomierną identyfikację składników śladowych w złożonych mieszaninach
• Jedno urządzenie może monitorować wiele związków organicznych na raz
• Standardowa trzyletnia gwarancja

Poniżej prezentujmey listę toksycznych związków organicznych, które wykrywa środowiskowy spektometr masowy Sentiel PRO:

Aceton, Acetonitryl, Akrylonitryl, Benzen, Bromek metylu, Bromek winylu, Butadien, Chlorek winylu, Chlorobenzen, Chloroform, Cykloheksan, Czterochlorek węgla, Dichlorometan, Dimetyloacetamid, Dimetyloformamid, 1,4-dioksan, Dwusiarczek węgla, Epichlorohydryna, Eter metylowo-t-butylowy, Etylobenzen, Freony, Heksametylodisilazan, Jodek metylu, Ksylen, Metakrylan metylu, Metyloetyloketon, Metyloizobutyloketon, 1-metylo-2-pirolidynon, Mleczan etylu, Octan winylu, Perchloroetylen, Propano-2-ol, Styren, Tetrachloroetylen, Tetrahydrofuran, Tlenek propylenu

Sentinel PRO data sheet r02.pdf

Do pobrania

Napisz do nas

Wypełniając powyższy formularz wyrażam zgodę zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (określane jako RODO) na przetwarzanie podanych danych osobowych przez BP Techem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy oraz przyjmuję do wiadomości, że BP Techem Sp. z o.o. jest Administratorem podanych danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu kontakt. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (określane jako RODO), w celu informowania mnie o nowych produktach i promocjach. Podanie danych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administratorem danych osobowych jest BP Techem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa