Produkty

Analizator punktu zapłonu

Analizator punktu zapłonu Icon mierzy najniższą temperaturę, w której nafta lub olej napędowy zwykle tworzą łatwopalną mieszaninę oparów z powietrzem. Analizator podgrzewa próbkę i przykłada iskrę testową do przestrzeni nad cieczą. Zapewniając powtarzalne wyniki, pozwala zminimalizować odpady podczas mieszania zgodnie ze specyfikacjami oraz określić bezpieczne temperatury przechowywania różnych produktów ropopochodnych.

analizator-punktu-zaplpnuWykorzystując ogrzewanie próbki i zapłon iskrowy do pomiaru temperatury zapłonu, analizator dobrze koreluje ze standardowymi testami laboratoryjnymi i jest odporny na związki siarki. Jest wyposażony w sterowane komputerowo natężenie przepływu powietrza i próbki, wykrywanie iskier dodatnich, zintegrowaną chłodnicę próbki, wewnętrzną kamerę i system odkoksowywania elektrody. Te najnowocześniejsze funkcje umożliwiają obserwację iskry i kontrolę elektrod bez konieczności otwierania obudowy przeciwwybuchowej. Wyniki są w pełni zgodne z wynikami uzyskanymi za pomocą dowolnych standardowych metod testowania temperatury zapłonu, takich jak IP170, ASTM D56, ASTM D92 i ASTM D93.

Zasada działania

Próbka jest pompowana do kubka testowego, zatrzymywana w nim, a jednocześnie z kontrolowaną prędkością wprowadzane jest do niego powietrze. Następnie mieszanka ta jest podgrzewana. W wybranych odstępach czasu elektrody umieszczone nad próbką wytwarzają iskrę wysokiego napięcia. Po jej osiągnięciu temperatura zapłonu jest wykrywana przez bardzo czułą termoparę o małej masie. Następnie przepływ próbki zostaje przywrócony, a przepływ powietrza zwiększony, co pozwala na schłodzenie kubka testowego w ramach przygotowań do następnego cyklu pomiarowego.

Dlaczego jest to najlepszy wybór?

Wbudowana precyzyjna kontrola przepływu: wewnętrzna pompa dozująca przepływ próbki i wewnętrzny kontroler masowego przepływu powietrza zapewniają programowalną i dokładniejszą kontrolę natężenia przepływu w standardzie w porównaniu z tradycyjnymi przepływomierzami.

Wbudowane urządzenie inspekcyjne: wewnętrzna kamera HD umożliwia obserwację punktu zapłonu i iskry bez konieczności otwierania puszki przeciwwybuchowej oraz sprawia, że cały proces jest bezpieczniejszy i łatwiejszy do monitorowania.

Odporność na związki siarki: metody zapłonu iskrowego są z natury odporne na działanie związków siarki w próbce, co pozwala uniknąć kosztownej konserwacji, ale też eliminuje koszty konserwacji normalnie związanej z metodami katalitycznymi.

Odporność na koks: dzięki unikalnemu systemowi czyszczenia elektrody iskrowej niewielka ilość powietrza jest wdmuchiwana przez zespół elektrod, podczas gdy wyładowanie iskrowe między elektrodami utlenia i usuwa wszelkie osady węgla, które mogły się uformować. Dzięki temu elektrody są czyste i zapewniona jest automatyczna rutynowa konserwacja bez konieczności otwierania obudowy przeciwwybuchowej.

Odporny na wosk/gumę: opcjonalny automatyczny system czyszczenia kubka może być zastosowany w celu dalszego zmniejszenia częstotliwości konserwacji poprzez automatyczne wypłukiwanie wszelkich pozostałości wosku/gumy, które mogły zebrać się w kubku. Wymóg ten jest zależny od próbki i pomaga uzyskać analizator bezobsługowy. Skontaktuj się z firmą Icon, aby uzyskać więcej informacji.

Powrót do ciśnienia: tam, gdzie nie ma atmosferycznego punktu powrotu, oferowana jest opcjonalna wewnętrzna jednostka odzysku, która umożliwia powrót do ciśnienia wstecznego do 5 barów.

Wbudowane chłodnice próbki: wewnętrzne chłodnice próbki oparte na ogniwach Peltiera zapewniają dodatkowe chłodzenie, które pomaga schłodzić przychodzącą próbkę poniżej temperatury zapłonu i podnosi maksymalną akceptowalną temperaturę wlotową próbki.

Kompensacja ciśnienia atmosferycznego: wyniki pomiarów mogą być automatycznie dostosowywane do ciśnienia atmosferycznego zdefiniowanego w standardowych metodach testowych.

Do pobrania

Napisz do nas

Wypełniając powyższy formularz wyrażam zgodę zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (określane jako RODO) na przetwarzanie podanych danych osobowych przez BP Techem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy oraz przyjmuję do wiadomości, że BP Techem Sp. z o.o. jest Administratorem podanych danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu kontakt. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (określane jako RODO), w celu informowania mnie o nowych produktach i promocjach. Podanie danych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administratorem danych osobowych jest BP Techem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa