Produkty

Analizator rtęci z systemem ciągłego monitoringu

Thermo Scientific™ Mercury Freedom System gwarantuje wysoką czułość pomiaru, szybki czas reakcji i niezawodną pracę w najtrudniejszych warunkach.


Właściwości
• Kompletne, zintegrowane rozwiązanie w skład którego wchodzi: analizator, kalibrator, sterownik sondy, sonda/ konwerter oraz linia poboru próbki
• Bardzo łatwa obsługa i możliwość prowadzenia zaawansowanych pomiarów dzięki zastosowaniu platformy iSeries
• Olbrzymie doświadczenie, ponad 500 systemów pracujących na całym świecie

Kompletne Zintegrowane Rozwiązanie
Mercury Freedom System jest to kompletne zintegrowane rozwiązanie, które zawiera sondę z wewnętrznym konwerterem mocowaną na kominie oraz moduły do sterowania, analiz i kalibracji.
Prosta konstrukcja zapewnia maksymalną łatwość użytkowania, niskie koszty eksploatacji, wysoką niezawodność i łatwą konserwację.
Zalety Platformy iSeries
Mercury Freedom System to łatwy w użyciu, niezawodny interface; wszystkie komponenty serii iSeries zapewniają łatwy dostęp, serwisowanie i możliwość wymiany.

Moduł 80i Analizator rtęci
• Zaawansowana analiza metodą fluorescencji atomowej zimnych par.
• Niski limit detekcji (nawet 1 ng/m3) pozwala na wysokie rozcieńczenie próbki (100:1) redukując wymogi dot. wilgotności i ogrzewania.
Moduł 81i Kalibrator rtęci
• Generator par (rtęć elementarna) zapewnia wprowadzenie gazu wzorcowego przed inertny filtr.
• Sterowniki ciśnienia i przepływu masowego sterują wydajnością źródła rtęci dla zapewnienia maksymalnej dokładności.
Moduł 82i Sterownik Sondy Pomiarowej
• Sterownik połączony jest specjalnym przewodem z sondą i konwerterem rtęci na kominie.
• Steruje najważniejszymi funkcjami systemu oraz potwierdza auto-rozcieńczanie.
Moduł 83i Sonda / Konwerter
• Składa się z sondy rozcieńczającej oraz suchego konwertera rtęci.
• Sonda zaprojektowana specjalnie do monitorowania emisji rtęci w środowisku o dużym zapyleniu, temperaturze i wilgotności.
• Automatyczny przedmuch wsteczny oczyszcza filtr i zapewnia bezproblemową pracę ciągłą.
Przyłącze HovaCAL
• Generator gorących par (rtęć utleniona) zapewniający standardową kalibrację inertnego filtra.
• Kontroler przepływu masowego steruje wydatkiem rtęci aby zapewnić maksymalną dokładność.

panel

Sonda z inertnym filtrem
Strumień pobranego gazu z dużą prędkością (20 do 30 m/s) przepływa osiowo wzdłuż elementu filtracyjnego. Z tego przepływu pobierana jest oczyszczona próbka, która z małą prędkością (0,015 m/s) kierowana jest poprzez porowatą ściankę rurki filtracyjnej przechodząc do pierścienia korpusu, a następnie poza rurkę próbki.
Sonda z filtrem inertnym na duże przepływy (opracowanym specjalnie dla tej sondy) doskonale sprawdza się w trudnych środowiskach procesowych i pomiarach emisyjnych.


Suchy konwerter rtęci mocowany na kominie
Pracujący w temperaturze 760°C konwerter przekształca sole i tlenki rtęci w rtęć elementarną. Wraz z obecną w spalinach rtęcią elementarną, daje ona sumarycznie rtęć całkowitą. Dzięki temu, podczas transportu, nie ma ryzyka utraty rtęci utlenionej. Proces ten nie wymaga stosowania żadnych ciekłych odczynników chemicznych ani dostarczania wody.


Bezpośredni pomiar fluorescencji atomowej zimnych par (CVAF - Cold Vapor Atomic Fluorescence)
Moduł 80i Analizator Rtęci pracuje w oparciu o technikę fluorescencji atomowej zimnych par. Atomy rtęci absorbując światło UV o długości 254 nm ulegają wzbudzeniu, a następnie wracają (z powrotem) do swojego podstawowego stanu energetycznego emitując przy tym (fluoryzując) światło UV o tej samej długości fali. Taka metoda pomiarowa (zwana CVAF) odznacza się bardzo dużą dokładnością i nie jest obciążona czułością skrośną czy zakłóceniami spowodowanymi obecnością SO2.


Niskotemperaturowa linia poboru próbki
Ponieważ przekształcenie tlenków rtęci w rtęć elementarną odbywa się już w sondzie, to w linii poboru próbki do analizatora transportowana jest tylko rtęć elementarna. Dlatego też, transport próbki może odbywać się przy bardzo niskim ciśnieniu 0,1 bar i w rozcieńczeniu 40:1. Wszechstronne testy dowiodły, że do transportu próbki bez jakichkolwiek problemów wystarczająca jest temperatura 70°C.


Specjacja Hg0 oraz Hg+
System Mercury Freedom oprócz pomiaru rtęci całkowitej HgT posiada również możliwość indywidualnego pomiaru zarówno rtęci elementarnej Hg0 jak i rtęci utlenionej Hg+, co jest niezmiernie ważne dla optymalnego sterowania procesem.

 

Specyfikacja
Mierzone składniki HgT (rtęć całkowita) lub/oraz Hg0 (rtęć elementarna)
Dostępne specjacje Hg0, Hg+ , HgT (elementarna, utleniona, całkowita)
Metoda pomiarowa CVAF (Fluorescencja Atomowa Zimnych Par)
Zakres certyfikacji

81i L 0-1-2-5-10-20 μg/m3

81i Standard 0-5 -10-20-30-40 μg/m3 81i H 0-20-30-50-300 μg/m3

 Limit detekcji  0,11 μg/m3
 Dryft zera  < 3% górnego limitu zakresu certyfikowanego / m-c
 Dryft zakresu  < 3% górnego limitu zakresu certyfikowanego / m-c
 Czas odpowiedzi  < 200 s (90% Zakresu pomiarowego)

Temperatura pracy

Sonda

Szafka

  

- 20 °C – +50 °C

+15 °C – +40 °C

Klasa szczelności (klasa ochrony)

Sonda

Szafka

 

IP66 (zewn.)

IP41 (wewn.)

Wymiary

Sonda

Szafka

480 x 820 x 220 mm (wys-szer-gł) (bez lancy)

1 778 x 711 x 914 mm (wys-szer-gł)

Masa

Sonda

Szafka

 

75 kg (z lancą)

200 kg

Wymagane media 

Energia elektryczna

 

 

Sprężone powietrze

Moc 3 600 Wat (uwzględniając linię poboru próbki o długości 10 m)

Napięcie 230 VAC (International)

220 VAC & 120 VAC (North America)

6,8 m3/h przy ciśnieniu 6 barg

Deklaracja zgodności  CE
 Kalibracja  Wbudowany wewnętrzny generator par rtęci elementarnej (moduł 81i)
 Certyfikacja  QAL1; EN15267-1, EN15267-2, EN15267-3, EN14181 (zgodnie z IED 2010/75/EU oraz 13 i 17 BImSchV)

Do pobrania

Napisz do nas

Wypełniając powyższy formularz wyrażam zgodę zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (określane jako RODO) na przetwarzanie podanych danych osobowych przez BP Techem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy oraz przyjmuję do wiadomości, że BP Techem Sp. z o.o. jest Administratorem podanych danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu kontakt. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (określane jako RODO), w celu informowania mnie o nowych produktach i promocjach. Podanie danych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administratorem danych osobowych jest BP Techem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa